HOS OSS ÄR ALLA

HJÄLTAR

VAD ÄR BARNYOGA?​

Barnyoga är en fysisk aktivitet där vi kombinerar yogarörelser, avslappningsövningar och lekar för att göra yogastunden så rolig och lekfull som möjligt. Yoga för barn och unga är icke-religiös och har istället sin grund i evidensbaserad kunskap om pedagogik och fysisk aktivitet för barn och unga.

För de yngre barnen (4-6 år) är yogan uppbyggd kring en saga medan för de lite äldre barnen (7-11 år) är yogan uppbyggd kring ett äventyr som kan ha olika teman. Ofta med massor av spännande och intressant fakta. Tonårsyogan liknar vuxenyogan, men tar hänsyn till alla hormoner som far om kring och att kroppen fortfarande växer. Den har även ett fokus på djupavslappning. 

Yoga för barn och unga är fri från prestation och ett tillfälle att bli sedd och bekräftad för den du är. Alla deltar utifrån sina förutsättningar. Fokus ligger på att må bra, varva ner och bara få vara. Varje yogastund avslutas med vila och avslappning. 

Inga förkunskaper behövs för att yoga med oss på HERO barnyoga. Det som kan vara bra att ha är kläder som man kan röra sig i, men inga inneskor behövs. Vi yogar utan strumpor för att minimera skaderisken. 

VARFÖR YOGA MED BARN OCH UNGA?​

I dagens samhälle behöver även mindre barn bearbeta stora mängder information, genom exempelvis tv och surfplatta. Många barn har flera inplanerade aktiviteter även på sin fritid och får för lite tid att bara vara, vilket kan göra att de blir trötta, lättdistraherade och rastlösa. Ibland kan det vara svårt att varva ner vid läggdags och somna på grund av alla tankar som far runt i huvudet. 

1 av 5 barn upplever psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, ont i magen och svårt att somna. Det är hela 35 procent av barn och unga som har svårt att somna på kvällen. 1 av 3 barn tränar inte i någon klubb eller förening. Snarare är det så att de som redan tränar gör det allt oftare, medan gruppen barn och unga som i princip aldrig tränar eller motionerar är oförändrad. 11 procent av våra barn och unga är helt stillasittande.

Syftet med yoga för barn och unga är att stärka och uppmuntra deras förmåga att vara närvarande i nuet. Genom yogan lär de sig att trycka på ”pausknappen” och känna in vad de behöver just nu, vilket kan fungera som en buffert mot stress. Tack vare rörelserna vi gör i yogan förbättras barnens balans och motorik, och deras kropp blir starkare och smidigare. Andra positiva effekter med yoga för barn och unga är bland annat ökat lugn, bättre koncentration och sömn. 

KÄLLHÄNVISNING: 

Copyright 2018 © HERO Barnyoga. All rights reserved.