Varför yoga och medveten närvaro i skolan?

I BRIS årsrapport från 2016 går det att läsa att den psykiska ohälsan har ökat sedan 1980-talet och är idag utbredd bland barn och unga. Samhället måste börja göra bättre ifrån sig när det kommer att ta hand om sina unga medborgare. Hos en av våra nordiska grannländer, Norge, uppskattar de att 15-20 % av barn och ungdomar mellan 3 och 18 år lider av psykisk ohälsa. Detta är ett resultat som går att generalisera även till andra länder.

Förenklat går det att dela upp yogapraktiken i fyra delar (rörelse, andning, avslappning och meditation) och dessa delar leder till en medvetenhet mellan kropp och själ, självreglering och en ökad fysisk förmåga. Detta i sin tur leder bland annat till en högre känsla av välmående, livskvalitet och förbättrade studieresultat.

Även medveten närvaro stöder och stärker inlärningsförmågan, den emotionella intelligensen och det allmänna välbefinnandet genom hela livet. Genom att öva sig i medveten närvaro och uppmärksamhet lär sig barn och unga att stanna upp en liten stund, att hämta andan och att känna in vad de behöver just nu.

Studier har visat att när skolans läroplan innehåller eller har inslag av stresshantering har studieresultaten förbättras, eleverna kan koncentrera sig bättre och är mer emotionellt balanserade. Att träna sig i medveten närvaro och sedan kunna överföra den kunskapen till andra situationer, såsom provtillfällen eller konflikter med jämnåriga, skapar en tryggare skola med högre trivsel och studiero.

Förutom bättre koncentration, stresslindring och ökat lugn förbättras balans och motorik utav yoga. Kroppen blir smidigare och starkare. Kroppshållningen förbättras, vilket ger en bättre syreupptagning och blodflöde, samt bättre sömn.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *